CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG PT DTNT THUẬN CHÂU - SƠN LA

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mau ke hoach chuyen de học tap tam guong dao duc HCM 2013 ve phong cach dan chu, quan chúng...

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phí Ngọc Thái
Ngày gửi: 08h:44' 15-04-2013
Dung lượng: 7.1 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ HUYỆN THUẬN CHÂU
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ


 Thuận Châu, ngày tháng năm 2013KẾ HOẠCH PHẤN ĐẤU CỦA TẬP THỂ CHI BỘ
thực hiện " học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ``
------------------

Thực hiện kế hoạch số 136- KH/HU ngày 01.03.2013 của Ban thường vụ huyện ủy về việc học tập chuyên đề năm 2013 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp’’ trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân. Chi bộ Trường PTDT Nội trú Thuận Châu xây dựng kế hoạch phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Bác như sau:

I. Đặc điểm tình hình.

1. Thuận lợi

2. Khó khăn

II. Đánh giá thực trạng trong việc thực hiện phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của chi bộ trong thời gian qua.

Đặc điểm tình hình.

Những ưu điểm đã đạt được.

Những thiếu sót

Nguyên nhân

Phong cách dân chủ.

2.1 Những ưu điểm đã đạt được.

2.2 Những thiếu sót

2.3 Nguyên nhân

3. Phong cách nêu gương

3.1 Những ưu điểm đã đạt được.

3.2 Những thiếu sót
3.3 Nguyên nhân

III. Kế hoạch phấn đấu trong thời gian tới.

Chọn 2-3 nội dung (trong 10 nội dung) mà chi bộ thấy còn yếu cần phải phấn đấu, rèn luyện thêm về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác để học tập làm theo.

Trên đây là kế hoạch phấn đấu thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của chi bộ Trường PTDT Nội trú Thuận Châu, đã được thông qua trước toàn thể đảng viên trong chi bộ ngày thàng năm 2013./.

Nơi nhận T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

ĐẢNG BỘ HUYỆN THUẬN CHÂU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ


 Thuận châu, ngày tháng năm 2013

KẾ HOẠCH PHẤN ĐẤU CỦA CÁ NHÂN
Sau khi nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”


Họ và tên:………………………………………………………………….
Chức vụ Đảng:…………………………………………………………….
Chức vụ chính quyền:……………………………………………………..
Đang sinh hoạt tại chi bộ:……………………Đảng bộ…………………...
Sau khi được nghiên cứu, học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ”. Bản thân nhận thức về chuyên đề và đề ra kế hoạch phấn đấu, làm theo như sau:

I. Nhận thức của bản thân sau khi tiếp thu, học tập các chuyên đề.

II. Kế hoạch phấn đấu, làm theo Bác.

Chọn 2- 3 nội dung (trong 10 nội dung) về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác mà cá nhân cảm thấy còn yếu cần phải phấn đấu, rèn luyện thêm để học tập và làm theo.
Trên đây là kế hoạch phấn đấu của cá nhân sau khi nghiên cứu, học tập chuyên đề đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ” của bản thân, kính mong các đồng chí trong chi bộ tham gia góp ý để bản thân thực hiện tốt tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Thông qua Chi bộ ngày tháng năm 2013 Người viết thu hoạch
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓