CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG PT DTNT THUẬN CHÂU - SƠN LA

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch cá nhân tu dưỡng rèn luyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phí Ngọc Thái
Ngày gửi: 10h:02' 21-04-2012
Dung lượng: 9.8 KB
Số lượt tải: 818
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ HUYỆN THUẬN CHÂU
CHI BỘ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Thuận Châu ngày 20 tháng 04 năm 2012KẾ HOẠCH
Tu dưỡng phấn đấu chuẩn mực Đạo đức, lối sốngvà rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân,
đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” năm 2012


Họ và tên: Phí Ngọc Thái
Ngày tháng năm sinh: 22/11/1968
Chức trách được phân công: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường .
Sinh hoạt tại chi bộ Trường PTDT Nội trú Thuận Châu
Thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
Thực hiện kế hoạch số 81-KH/HU ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Ban thường vụ huyện ủy Thuận Châu về việc Tổ chức học tập chuyên đề làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” năm 2012;
Căn cứ hướng dẫn số 101-HD/BTGHU ngùa 19.3.2012 của Ban Tuyên giáo huyện ủy Thuận Châu về việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống và kế hoạch rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 của trường PTDT Nội trú Thuận Châu với chức trách nhiệm vụ được phân công, bản thân tôi xây dựng chuẩn mực, đạo đức lối sống và kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 với những nội dung sau:
I. NỘI DUNG CHUẨN MỰC
1. Đối với quê hương, đất nước, chế độ xã hội chủ nghĩa:
Phát huy truyền thống yêu quê hương, đất nước; Nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha ta. Nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc; Trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, và chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì xã hội, ra sức phấn đấu góp phần xây dựng đất nước Việt Nam vì mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
2. Đối với nhân dân:
Luôn gần gũi với nhân dân, gần dân, học dân, tôn trọng nhân dân dựa vào dân, lấy dân làm gốc, làm việc có trách nhiệm với nhân dân; không quan liêu hách dịch, nhũng nhiễu nhân dân . Nắm vững lòng dân, hiểu rõ nguyện vọng của dân, quan tâm cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài cho thể hệ trẻ.
3. Đối với đồng chí, đồng nghiệp:
Luôn đoàn kết thân ái, quan tâm, tương trợ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trên tinh thần đồng chí, đồng nghiệp trong sáng, tự học tập trong môi trường tập thể, hoà nhập cùng bạn bè đồng nghiệp, thẳng thắn nêu ra những nhược điểm, tồn tại của nhau để giúp nhau tiến bộ, chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, địa phương, hẹp hòi, vị kỷ
4. Đối với công việc:
Luôn nêu cao tinh thần trong việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; tận tụy, trách nhiệm cao trước công việc được giao; cải tiến lề lối làm việc nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện đức tính “ cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, trách nhiện với công việc; suốt đời phấn đấu rèn luyện, học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.
5. Đối với gia đình:
Thường xuyên vận động gia đình chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, luôn chăm lo xây dựng gia đình văn hoá theo chuẩn mực gia đình văn hoá của địa phương, đồng thời quan tâm, phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hoà thuận, mạnh khoẻ và hạnh phúc.
6. Đối với bản thân:
Phải gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; xây dựng đức tính trung thực tự trọng, trong sáng,
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓